Početak implementacije projekta „Adriatic canyonig – Adriatic canyons adventure tours“

U sklopu projekta „Adriatic canyonig – Adriatic canyons adventure tours“, prošle nedelje je u Širokom Brijegu održan početni sastanak na kome su učestvovali članovi projektnog tima, kao i članovi Upravnog odbora projekta iz partnerskih organizacija: Grada Širokog Brijega, Općine Grude (BiH), Grada Drniša, Grada Obrovca, Razvojne agencije Zadarske županije ZADRE NOVE (Hrvatska) i Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog (Crna Gora).Tokom sastanka prezentovane su projektne aktivnosti, usvojen je akcioni plan, a potom su partneri ukratko predstavili svoje do sada odrađene, kao i planirane aktivnosti. Partnerima je prezentovana Strategija komunikacije sa pripadajućim planom komunikacije, te su dogovoreni dalji koraci koji će olakšati realizaciju projekta.

Direktor hercegnovske Agencije za izgradnju i razvoj Boro Lučić izabran je u rukovodeći tim cjelokupnog projekta.

Podsjećamo, ovaj projekat je finansiran iz INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a njegova ukupna vrijednost je 1.879.251,32 EUR, od čega je sufinansiranje iz EU sredstava 1.597.363,59 odnosno 85%.

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog, u okviru projekta će izgraditi avanturistički park na Vrbanju ispod Orjena, koji će ujedno biti i prvi takav sadržaj u Boki Kotorskoj. Na taj način bi i zaleđe Herceg Novog bilo prepoznato kao atraktivno u ukupnoj turističkoj ponudi grada, jer do sada taj kraj nije bio dovoljno valorizovan. Iz ukupnog budžeta projekta za avanturistički park na Vrbanju opredjeljeno je 305.000 eura.

Cilj projekta je jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, BiH i Crne Gore kroz jačanje i diverzifikaciju turističke ponude u jadranskom zaleđu, kao i izrada zajedničkog prekograničnog modela koji će omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine.

Njime se želi podstaknuti razvoj aktivnog turizma na sljedećim lokacijama: Zrmanja i Čikola u Hrvatskoj, Peć Mlini i Borak u BiH, te Orjen – Vrbanj u Crnoj Gori.

Uređenjem male turističke infrastrukture, navedene destinacije jadranskog zaleđa biće prepoznatljive kao outdoor destinacije, koje će, osim što će upotpuniti ponudu turistima koji posjećuju jadransku obalu, i same biti pozicionirane na emitivnim tržištima kao atraktivne lokacije aktivnog turizma s novim sadržajima, koji su usmjereni ciljnim tržištima koji preferiraju aktivni i adrenalinski odmor.