Sve je veći broj markiranih pješačkih staza u zaleđu grada

Agencija za razvoj i zaštitu Orjena  nastavlja  radove na revitalizaciji starih pješačkih puteva u  zaleđu grada. Urađeno je prvo označavanje planinarskom markiracijom staze Tatar bašta (stari most) – Sušćepan (izvor Bostanj) koja se nalazi u neposrednom zaleđu. Prelazi se za 20-ak minuta laganog hoda, kada se stiže na izvor Bostanj, gdje počinje staza za Sv.…

PUTEVI POGODNI ZA MOUNTAINBIKING U HERCEGNOVSKOM ZALEĐU

Izraženi kontrast mediteranskog priobalja i planinskog zaleđa (planina Orjen), omogućava izvođenje raznolikih i veoma atraktivnih mountainbiking tura, od mora pa sve do 1600 metara visine. Predložene trase, sa jednim izuzetkom, ujedno su putevi na kojima se odvija i (rjeđi) saobraćaj  motornih vozila. Predložene mountainbiking trase su relativno kratke, prilagođene prvenstveno prosječnim rekreativcima. Za pasionirane mountainbike-re…

Selo Žlijebi – bokeška čipka od pločastog kamena

Žlijebi su najmanje među selima hercegnovskog zaleđa, smješteno je na 700m nadmorske visine. Ističe se autentičnom arhitekturom, po kojoj je jedinstveno u Crnoj Gori. Kuće su građene od kamenih ploča, ručno vađenih i klesanih u seoskim majdanima, izuzetno prirodno ravnih ivica, pa u tradicionalnoj gradnji nije korišten vezivni materijal. Krovovi i međe su takođe rađeni…

Matkovića most – bokeška pozornica života na prelazu iz 19. u 20. vijek

Matkovića most nalazi se u neposrednom zaleđu Herceg-Novog, na 450 mnv na Ljutom potoku. Sadašnji izgled  dobio je u 19. vijeku za vrijeme austrougarske vladavine Bokom. Dio je starog kamenog puta koji je vijekovima bio jedina komunikacija  Herceg Novog sa unutrašnošću. Putem i mostom se vršio  transport poljoprivrednih proizvoda, stoke, hrane; kao i malih topova…

Munika – simbol Orjena

Autor teksta: dipl. ing pejzažne arhitekture Milica Berberović Nazivi: Pinus heldreichii Christ., syn. Pinus leucodermis Antoine, munika, crna mura, bor smrč; Whitebark pine, Palebark Heldreich, Pine, pin d’ecorce blanche; Panzerkiefer, il pino loricato, Bosnian pine, Sredinom  XIX vijeka  poznati kolekcionar Franjo Maly otkrio je na planini Orjenu ( koji je tada  bio u sklopu Austrougarskog…