Agencija Orjen LogoOpština Herceg Novi osnivanjem Agencije želi da dobije kvalitetnog upravljača Regionalog parka „Orjen“, te da ovaj „zaboravljeni“ dio svoga područja adekvatno zaštiti, ali i uključi u savremene turističke tokove. Nakon proglašenja 2009-e RP „Orjen“ sa preširoko određenim granicama, slijedi izrada Studije zaštite, koja će dosadašnje granice dovesti u realnije i održivije okvire i ujedno odrediti zone zaštite. Agencija za razvoj i zaštitu Orjena osnovana je sa ciljem upravljanja zaštićenim područjem, Regionalnim parkom “Orjen”. Pod tim podrazumijevamo održivi razvoj skopčan sa zaštitom njegove jedinstvene kraške prirode. Zajedno sa tim, prezentiranje i promovisanje potencijala Orjena jeste i biće i u budućnosti naša stalna briga. U tom pogledu trudimo se da budemo kreativni i inovativni, te predstavimo bogatstvo Orjena kroz organizaciju, suorganizaciju i koordinaciju različitih događaja na terenu: turističkih, kulturno-zabavnih, rekreativnih i edukativnih, pa sve do organizacije različitih izlaganja, okruglih stolova, panel-diskusija, foto izložbi, a aktivni smo i u projektima koji unapređuju zaštitu životne, odnosno razvoj eko-turizma u hercegnovskom zaleđu. Naravno, sve to niti možemo niti želimo da radimo sami, već u saradnji sa najširim slojevima društva, sportskim klubovima, NVO-ima, različitim udruženjima, privredom, turističkim i kulturnim subjektima, lokalnom i državnom upravom, odnosno sa svim sa kojima nas veže zajednička vizija budućnosti Orjena.

Agencija za razvoj i zaštitu Orjena još nije stekla svojstvo pravnog subjekta, već djeluje kao dio sistema lokane uprave Opštine Herceg-Novi.