Početak implementacije projekta „Adriatic canyonig – Adriatic canyons adventure tours“

Početak implementacije projekta „Adriatic canyonig – Adriatic canyons adventure tours“

U sklopu projekta „Adriatic canyonig – Adriatic canyons adventure tours“, prošle nedelje je u Širokom Brijegu održan početni sastanak na kome su učestvovali članovi projektnog tima, kao i članovi Upravnog odbora projekta iz partnerskih organizacija: Grada Širokog Brijega, Općine Grude (BiH), Grada Drniša, Grada Obrovca, Razvojne agencije Zadarske županije ZADRE NOVE (Hrvatska) i Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog (Crna Gora).Tokom sastanka prezentovane su projektne aktivnosti, usvojen je akcioni plan, a potom su partneri ukratko predstavili svoje do sada odrađene, kao i planirane aktivnosti. Partnerima je prezentovana Strategija komunikacije sa pripadajućim planom komunikacije, te su dogovoreni dalji koraci koji će olakšati realizaciju projekta. Direktor hercegnovske Agencije za izgradnju i razvoj Boro Lučić izabran je u rukovodeći tim cjelokupnog projekta ...
Prоčitај Višе
Loading...