Sastanak povodom projekta „Adriatic canyoning“: Sve teče prema planu, adrenalinski park na Vrbanju do proljeća 2019. godine

Projekat „Adriatic canyoning – Adriatic canyons adventure tours“, u sklopu kojeg će biti finansirana izgradnja adrenalinskog parka na Vrbanju, odvija se planiranom dinamikom na nivou svih korisnika projekta, zaključili su članovi Zajedničkog sekretarijata Interreg – IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BIH – Crna Gora prilikom posjete Herceg Novom. Prema planu, adrenalinski park na Vrbanju…

Početak implementacije projekta „Adriatic canyonig – Adriatic canyons adventure tours“

U sklopu projekta „Adriatic canyonig – Adriatic canyons adventure tours“, prošle nedelje je u Širokom Brijegu održan početni sastanak na kome su učestvovali članovi projektnog tima, kao i članovi Upravnog odbora projekta iz partnerskih organizacija: Grada Širokog Brijega, Općine Grude (BiH), Grada Drniša, Grada Obrovca, Razvojne agencije Zadarske županije ZADRE NOVE (Hrvatska) i Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog (Crna Gora).Tokom sastanka prezentovane su projektne aktivnosti, usvojen je akcioni plan, a potom su partneri ukratko predstavili svoje do sada odrađene, kao i planirane aktivnosti. Partnerima je prezentovana Strategija komunikacije sa pripadajućim planom komunikacije, te su dogovoreni dalji koraci koji će olakšati realizaciju projekta.

Direktor hercegnovske Agencije za izgradnju i razvoj Boro Lučić izabran je u rukovodeći tim cjelokupnog projekta.

Podsjećamo, ovaj projekat je finansiran iz INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a njegova ukupna vrijednost je 1.879.251,32 EUR, od čega je sufinansiranje iz EU sredstava 1.597.363,59 odnosno 85%.

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog, u okviru projekta će izgraditi avanturistički park na Vrbanju ispod Orjena, koji će ujedno biti i prvi takav sadržaj u Boki Kotorskoj. Na taj način bi i zaleđe Herceg Novog bilo prepoznato kao atraktivno u ukupnoj turističkoj ponudi grada, jer do sada taj kraj nije bio dovoljno valorizovan. Iz ukupnog budžeta projekta za avanturistički park na Vrbanju opredjeljeno je 305.000 eura.

Cilj projekta je jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, BiH i Crne Gore kroz jačanje i diverzifikaciju turističke ponude u jadranskom zaleđu, kao i izrada zajedničkog prekograničnog modela koji će omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine.

Njime se želi podstaknuti razvoj aktivnog turizma na sljedećim lokacijama: Zrmanja i Čikola u Hrvatskoj, Peć Mlini i Borak u BiH, te Orjen – Vrbanj u Crnoj Gori.

Uređenjem male turističke infrastrukture, navedene destinacije jadranskog zaleđa biće prepoznatljive kao outdoor destinacije, koje će, osim što će upotpuniti ponudu turistima koji posjećuju jadransku obalu, i same biti pozicionirane na emitivnim tržištima kao atraktivne lokacije aktivnog turizma s novim sadržajima, koji su usmjereni ciljnim tržištima koji preferiraju aktivni i adrenalinski odmor.

Zanimljiv vikend na Orjenu: Volonturistička radionica i program na Crkvicama

Protekle nedelje na Orjenu je uspješno realizovana pokazna volonturistička radionica kod planinarskog doma „Za Vratlom“ (1160 m), u južnom dijelu masiva. Odziv na događaj je bio i iznad očekivanja, tako da se okupilo 40-ak volontera iz više crnogorskih gradova, ali i stranih državljanja, pretežno vlasnika nekretnina iz hercegnovskog zaleđa.

Događaj „Nad Bokom po mjesečini“ prevazišao očekivanja

Premijerno izvođenje događaja „Nad Bokom po mjesečini“ proteklog vikenda uveliko je prevazišlo predviđanja organizatora Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, Turističke organizacije Herceg-Novi i MZ Kameno-Žlijebi. U večernju šetnju po mjesečini sa Kamenog je krenulo više od 120 učesnika, a osim domaćih jezika, mogao se čuti ruski, norveški, engleski i italijanski.

Adrenalinski park na Vrbanju biće dio „Adriatic canyons adventure tours“

  Juče je u Širokom brijegu organizovano potpisivanje sporazuma za projekat Adriatic canyoning ,između lead partnera (grad Široki brijeg) i projektnih partnera (Općina Grude, Grad Drniš, Grad Obrovac, “Zadra nova” – Razvojna agencija Zadarske županije i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog – Herceg-Novi). Ovo je ujedno bio i 1. radni sastanak projektnog tima na…

Potpisan ugovor za Adriatic canyoning

U Splitu je 31.05.2017. u zgradi Splitsko dalmatinske županije organizovano potpisivanje ugovora za projekat “Adriatic canyoning” kojim su partneri iz tri zemlje aplicirali u okviru 1. poziva Interreg-IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro, u junu prošle godine, i koji će biti će finansiran iz pretpristupnih fondova Europske unije. Potpisivanju ugovora je prisustvovala direktorica Agencije za regionalni razvoj…