Documents

Home // About us // Documents

 

pdf

Upravljacki akti
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

PRAVILNIK O ZAŠTITI, UNUTRAŠNJEM REDU I SLUŽBI ZAŠTITE U PARKU PRIRODE ORJEN
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

NACRT PLANA UPRAVLJANJA ZA PARK PRIRODE ORJEN
(Stavlja se na javnu raspravu. Molimo da sve Vaše sugestije, primjedbe ili pitanja pošaljete na e-mail: parkprirodeorjen@gmail.com. Rok za dostavu istih je 20 dana od dana objave dokumenta)

pdf

Pravilnik o načinu sprovođenja hitnih nabavki
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

Pravilnik o načinu sprovođenja nabavki male vrijednosti
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)