ZANIMLJIVOSTI PRED IV PRVENSTVO CG U GRADNJI SUVOMEĐE

ZANIMLJIVOSTI PRED IV PRVENSTVO CG U GRADNJI SUVOMEĐE

UNESCO je umijeće gradnje u kamenu na suvo zvanično priznao krajem 2018- e godine stavljanjem na popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. I zaista, koliko god mi gradnju na suvo vezivali za Jadran i Mediteran uopšte, ova tehnika je puno raširenija, te se sreće i na nekim veoma udaljenim krajevima: od zidova koliba na Uskršnjem ostrvu, preko irskih suvomeđa, pa sve do kamenih kuća i crkve unutar napuštene vikinške kolonije na Grenlandu!
Suvomeđa je najekološkiji način gradnje, omogućava opstanak živih bića, prilagođava se terenu, lako ju je presložiti, dozidati, prenijeti i to sve praktično bez stvaranja građevinskog otpada. Značajan je činilac u formiranju kulturnog pejzaža i njegov najljepši ukras.