Alpinizam

Home // Ponuda parka // Alpinizam

U masivu Orjena postoji više lokaliteta sa povoljnim prirodnim uslovima za bavljenje alpinizmom:

  • Subrin amfiteatar (Markov koš)
  • Reovačka greda
  • Istočna strana Kamenskog kabla
  • Sjeverna strana Ubaljskog kabla
  • Istočna strana Velikog Ćedila
  • Istočna strana Velikog kabla