Speleologija

Home // Ponuda parka // Speleologija

Orjen je veoma bogat speleološkim objektima i kao takav predstavlja pravi raj za upražnjavanje ove sportsko-naučne discipline. Preovladavaju objekti jamskog tipa. Do sada najdublji (Kozja jama) ima dubinu od čak 662 m!

Postoji mogućnost organizacije speleoloških istaživačkih kampova.