Dokumenta

Home // O nama // Dokumenta

 

 

 

pdf

Upravljacki akti
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

PRAVILNIK O ZAŠTITI, UNUTRAŠNJEM REDU I SLUŽBI ZAŠTITE U PARKU PRIRODE ORJEN
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

NACRT PLANA UPRAVLJANJA ZA PARK PRIRODE ORJEN
(Stavlja se na javnu raspravu. Molimo da sve Vaše sugestije, primjedbe ili pitanja pošaljete na e-mail: parkprirodeorjen@gmail.com. Rok za dostavu istih je 20 dana od dana objave dokumenta)

pdf

Pravilnik o načinu sprovođenja hitnih nabavki
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

Pravilnik o načinu sprovođenja nabavki male vrijednosti
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

Ugovor o vršenju usluge izrade plana upravljanja za park prirode
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

Dokumentacija_plana_integriteta, Agencija za razvoj i zaštitu Orjena 2019
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

Ugovor o donaciji sa TOHN za projekat Kameno srce
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

Izmjena plana javnih nabavki
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

BROŠURA PP ORJEN ENG
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

BROŠURA PP ORJEN MNE
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

IZVJEŠTAJ O RADU 2019
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

IZVJEŠTAJ O RADU 2020
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

IZVJEŠTAJ O RADU 2021
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

PLAN AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

VAŽEĆI PLAN INTEGRITETA SEPTEMBAR 2022
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

IZVJESTAJ O RADU ZA 2022. GODINU
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

GODISNJI PROGRAM UPRAVLJANJA I I FINANSIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RAZVOJ I ZASTITU ORJENA ZA 2024. GODINU
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

IZVJESTAJ O RADU ZA 2023. GODINU
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)

pdf

VODIC ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA 2024
(Desnim klikom na ime_fajla pa izaberite “Save Target As” da bi snimili fajl na Vaš računar)