Biljni svijet

Home // Priroda Orjena // Biljni svijet
Orjen
je najviša planina u zoni primorskih Dinarida (1894 m) te su na njegovom vertikalnom profilu razvijeni i brojni vegetacijski pojasevi od zone makije do pojasa munike, koji doseže do najviših vrhova ove planine. U naučnom pogledu Orjen predstavlja ključni objekat prilikom izučavanje flore i vegetacije Dalmacije i Dinarida uopšte te – sa aspekta florističko-vegetacijskih i fitogeografskih specifičnosti – ovaj planinski masiv predstavlja jednu od najzanimljivijih planina u sistemu južnih Dinarida. Masiv Orjena privlačio je pažnju brojnih istraživača u XIX i XX vijeku ali se je takva pažnja nastavila i u XXI vijeku. Od inostranih botaničara izdvojićemo: Tommasini, Vandas, Malý, Weiss, Studniczka, Ascherson, Huter i drugi, a od domaćih istraživača na Orjenu su botanizirali: Pančić, Adamović, Horvat, Fukarek, Janković, Abadžić, Šilić i drugi.

 

Pored izrazitog fitogeografskog značaja, specifičnosti flore i vegetacije područja Orjena ogledaju se kroz prisustvo velikog broja stenoendemičnih te balkansko-endemičnih i reliktnih vrsta biljaka i biljnih zajednica. Posebno značajno je izdvojiti endemsku, odnosno zaštićenu vrstu: munika (Pinus heldreichii) koja gravitira u visočijim zonama do samih vrhova Orjena.