PANEL DISKUSIJA POSVEĆENA INVAZIVNIM VRSTAMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

PANEL DISKUSIJA POSVEĆENA INVAZIVNIM VRSTAMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Učestvovali smo u panel diskusiji koji su organizovali Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, posvećenoj invazivnim vrstama u zaštićenim područjima, iskustvima i mogućnostima za preventivno djelovanje, otkrivanje i njihovo suzbijanje. Taj zahtjevni posao upravljači mogu uspješno obavljati samo uz sistemsku podršku, na čemu treba raditi. Osim državne, otvara se mogućnost za podršku EU kroz projekte koji bi obradili to pitanje, ali i obezbijedili održivo korišćenje napadnutih dijelova zaštićenih područja, jer se pokazalo da se invazivne vrste najviše šire upravo zapuštenim zemljištem. U toku je donošenje Liste invazivnih stranih vrsta (crne liste) koje izazivaju zabrinutost u Crnoj Gori i/Ili Evropskoj Uniji, a sugeriše se i izrada Nacionalne crne liste.

Po rezultatima revizije Studije zaštite, u PP Orjen, od invazivnih biljnih vrsta, između ostalih, imamo prisustvo kiselog drveta, Ailanthus altissima, koje je konstatovano u južnom dijelu parka, na visinama do 800 metara, pokraj puteva i naselja. Porijeklom je iz Kine. Nalazi se na Evropskoj crnoj listi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.