Park prirode Orjen na Skupštini Parkova Dinarida

Park prirode Orjen na Skupštini Parkova Dinarida

U Bihaću, Nacionalnom parku Una 06.12.2019. godine održana je Vanredna generalna Skupština Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida. Učesnici su imali mogućnost da učestvuju u izmjenama Statuta Parkova Dinarida, a ujedno je obilježena i četvrta godina od osnivanja ove organizacije.

Park prirode Orjen je bio prisutan na Skupštini, a ujedno nam je uručeno priznanje – sertifikat o članstvu u Parkovima Dinarida kao zahvalnost za do sada postignuto.

Uručivanje priznanja – sertifikata o članstvu
Logo Parkovi Dinarida

Leave a Reply

Your email address will not be published.