ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ – ПРВИ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОРЈЕН – ХЕРЦЕГ НОВИ – ЦГ И ОРЈЕН БИХ

ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ – ПРВИ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОРЈЕН – ХЕРЦЕГ НОВИ – ЦГ И ОРЈЕН БИХ

Агенција за развој и заштиту Орјена доо-Херцег Нови са Асоцијацијом Паркови Динарида – мрежа заштићених подручја Динарида, спроводи пројекат „Тестирање смјерница за процјену екосистемских услуга и њихово интегрисање у развојне планове управљачких институција заштићеног подручја Орјен” у прекограничном пројекту Црна Гора – Босна и Херцеговина кроз креирање Студије случаја планине Орјен.  Циљ смјерница за процјену и вредновање екосистемских услуга јесте да води субјекте који припремају студије за проглашење заштићеног подручја (случај Орјена са стране БиХ) и план управљања за заштићено подручје (случај Орјена са стране ЦГ).

-Циљ ове иницијативе је интеграција екосистемских услуга у процесу доношења одлука везаних за подручје планине Орјен. Студија случаја Орјен, која ће бити финални резултат овог пројекта ће такође пружити и податке за усклађивање конкретних активности са циљем повећања отпорности екосистема и постизања квалитетније доступности екосистемских услуга заинтересованим странама. Пројекат се реализује уз подршку Њемачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ, у оквиру Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу – пројекат биодиверзитет (ОРФ БД) и траје до децембра 2020. Године, казала је Миља Виторовић, извршна директорица Агенције за развој и заштиту Орјена.

Uređeno odmorište Žukovica, pogled na Subrin amfiteatar

Студијом случаја ће се обрађивати четири основне „добробити од природе”, односно „екосистемске услуге”, које предметно подручје пружа, а од којих зависи очување природе и добробит локалног становништва. У оквиру наведене активности, планирана је комуникација са клјучним секторима и корисницима подручја са цилјем препознавања потреба корисника и увођења интегралног управлјања подручја Орјена.

-С тим у вези, једна од почетних пројектних активности јесте креирање листе екосистемских услуга које се могу наћи на подручју масива Орјена, како би се из те листе одабрале четири најважније екосистемске услуге које ће се даље анализирати. У договору са експертима смо направили прелиминарну  листу, кроз три главне цјелине, која ће вјерујем бити модификована-допуњена након разговора са корисницимаи и једног и другог заштићеног подручја, казала је Виторовић.

Leave a Reply

Your email address will not be published.