Obilježimo Prvi maj bez štete za sebe i prirodu

Obilježimo Prvi maj bez štete za sebe i prirodu

Približava se Prvi maj-Međunarodni praznik rada, pa je pravi čas da još jednom napomenemo da on zaista nema nikakvih dodirnih tačaka sa besmislenom i opasnom tradicijom paljenja starih guma njemu u čast! Crni, gusti i veoma toksični dim nema baš nikakve veze sa opravdanom borbom radnika za svoja prava i bolje uslove rada. Nemojmo bespotrebno štetiti i sebi i drugima, već svoje aktivnosti uskladimo sa pravim značenjem ovog datuma i uživanjem u prirodi, naravno, u skladu sa preporukama ponašanja u uslovima pandemije. Ko se bude odlučio u našem planinskom zaleđu za logorsku vatru u čast Prvog maja, nek to bude isključivo, onako klasično, sa suvim drvima i na za to predviđenom i bezbjednom mjestu. Za one druge, koji ipak pomišljaju na gume, treba još jednom podsjetiti i upozoriti na to da gume u procesu gorenja ispuštaju gust crn dim pun visoko toksičnih isparenja koja teško zagađuju vazduh, tlo i vodu. Mnogi od spojeva oslobođeni spaljivanjem guma dokazani su izazivači raka i ozbiljnih genetskih oboljenja, a šansa da ih dobijemo je čak osam puta veća nego kod spaljivanja plastike. Pepeo koji ostaje na mjestu spaljivanja je takođe pun otrova i kao takav biva unesen u tlo i raznesen oborinama, pa kao takav može doći i u vodu za piće. U odbačenim automobilskim gumama nalaze se i spojevi: stiren (kancerogen) i butadien (kancerogen i teratogen – izazivač anomalija kod fetusa). Dioksini, otrovi koji se oslobađaju spaljivanjem guma, osim što izazivaju rak, loše utiču na imunitet i nervni sistem u razvoju, te izazivaju oboljenja različitih organa kod čovjeka i životinja, najčešće jetre i bubrega, kao i promjene metaboličkih procesa na nivou ćelija.
Uživajmo u predstojećim danima u Parku prirode „Orjen“ i našeg lijepog zaleđa uopšte, ali bez ugrožavanja sopstvenog i tuđeg zdravlja, kao i same prirode, a na kraju svoje otpatke ponesite nazad sa sobom!

Posljedica „običaja“ spaljivanja guma u prirodi. Vrh Šilobod

Leave a Reply

Your email address will not be published.