POKLON OD 500 SADNICA MUNIKE

POKLON OD 500 SADNICA MUNIKE

PP Orjen Herceg Novi dobija donaciju od 500 sadnica munika za sadnju ove godine, a izvjestan broj sadnica se moze očekivati i naredne godine.Donaciju je obezbjedio Park prirode Orjen sa BIH strane koji ima sjedište u Trebinju a dio je mnogo većeg preduzeca JP Srpske šume iz Banja Luke.- Radi se o sjemenu sa ovog područja i sadnice ce biti posađene eksperimentalno na jesen, na svom prirodnom staništu. Munika je rijetka vrsta bora, balkanski subendem i tercijarni relikt koji ima visoki stepen zaštite. Funkcija ove vrste je višestruka u zaštiti biodiverziteta: ekološka i socijalna jer štiti biljne vrste, zemljište ali i vode ispod. Stoga je ova donacija  za nas od velikog značaja jer je na području Parka prirode Orjen munika vise puta opožarena. 2008. godine munika je pretrpjela veliku štetu u požarima, zatim ponovo 2017. god. Opožarene jedinke ni nakon vise od 10 godina nisu uspjele da se revitalizuju te je neophodna sanitarna sječa i inspekcijski nadzor koji sam zatražila prije dvije godine. Procjena štete nikad nije urađena iako je nepobitno velika.Prilikom radne posjete ministra Stijovića Herceg Novom, upoznala sam ga sa donacijom koja je u martu mjesecu u načelu bila dogovorena. Uprava za šume nema detaljan plan za područje Orjena kao dio strategije upravljanja šumama , na koji bismo se pozvali kada su ovakve aktivnosti u pitanju i nije rađen duži vremenski period. Ipak, obzirom na to da je u pitanju prirodno stanište munike, sadnja na jesen nece biti upitna prema tadašnjim navodima ministra.Saradnja Agencije za razvoj i zastitu Orjena HN i JP Srpske šume postoji od osnivanja Agencije kao upravljača zaštićenog područja (2018). Iako je PP Orjen sa BiH strane tek nedavno proglašen sarađivali smo i na projektu ekosistemskih usluga sa Parkovima Dinarida kao nasim partnerima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.