POVODOM DANA DINARIDA PREDSTAVLJEN PLAN UPRAVLJANJA ORJENOM

POVODOM DANA DINARIDA PREDSTAVLJEN PLAN UPRAVLJANJA ORJENOM

Petogodišnjim planom upravljanja zaštićenim područjem predviđena su dva Edu centra u okviru Parka prirode Orjen i jedan prezentacioni centar sa trajnom postavkom, saopšteno je u okviru prezentacije koja je Agencija za razvoj i zaštitu Orjena organizovala povodom obilježavanja dana Dinarida.
Povodom obilježavanja dana Dinarida- regionalne mreže zaštićenih područja Dinarskog luka, Park prirode Orjen i sjedište Agencije za razvoj i zaštitu Orjena-budući Edu centar posjetio je proteklog vikenda predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić sa predstavnicima opštinskih preduzeća. Tom prilikom direktorica Agencije Milja Vitorović održala je prezentaciju o značaju edukativnih centara za održivi razvoj i valorizaciju zaštićenih područja. Predstavljen je plan i program Edukativnih centara koje su obrađene kroz Petogodišnji plan upravljanja zaštićenim područjem. Poseban segment prezentacije odnosio se na zaposlene u parku i njihovu ulogu u razvoju edukativnog centra.
-Zaštićena područja u regionu obiluju raznovšnošću vrsta i staništa kao i bogatim kulturno istorijskim naslijeđem. Zato je jako važno da zaštićena područja budu i centri za obrazovanje. Petogodišnjim planom predviđena su dva Edu centra u okviru Parka prirode i jedan prezentacioni centar sa trajnom postavkom. Edukativni centri će imati različite namjene od radionica za đecu različitih uzrasta, istraživanja studenata i okupljanja stručne javnosti u realizaciji projekata.
Objekat na Vrbanju koje je od ljetos sjedište upravljača, odmah je dobio svoju funkciju. Brojne radionice za zaposlene su održane tokom jula i avgusta a vezano za projekat ugroženih vrsta na Orjenu, koji je u toku. Takođe, to je bilo mjesto okupljanja eksperata sa ekspedicija u okviru Natura 2000-Crna Gora sa kojima imamo odličnu saradnju gđe se raspravljalo i o budućim zajedničkim projektima, kazala je direktorica Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Milja Vitorović
U narednom periodu Vitorović je najavila, vikend izložbe na teme: geomorfološkog, kulturno istorijskog naslijeđa i biodiverzitetskog bogatstva Orjena.

Leave a Reply

Your email address will not be published.